تبلیغات
اس ام اس عاشقانه"فلسفی"تولد "سرکاری"عکس های دیدنی - اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بالعکس

اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

 

love sms

 

Somewhere there’s someone who dreams of your smile…

یه جایی یه کسی هست که در رویای لبخندت هست

Unknown

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I see my fated stars in your eyes. They melt me like the sun does snow.

ستاره های سرنوشتم را در چشمهای تو می بینم. چشمانت آبم می کند همانطور که خورشید برف را آب می کند

–Unknown

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب


برچسبها : عاشقانه - انگلیسی - ترجمه - فارسی

In dreams and in love there are no impossibilities.

در رویا و عشق غیر ممکنی وجود ندارد

–Janos Arna

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Each moment of a happy lover’s hour is worth an age of dull and common life.

هر لحظه از یک ساعت شادی عشاق ارزشش از یک عمر زندگی روزمره بیشتر است

–Aphra Behn

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Take away love, and our earth is a tomb.

بدون عشق زمین قبری بیش نیست

–Robert Browning

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I love her and that’s the beginning of everything.

دوستش دارم واین آغاز همه چیز است

–F. Scott Fitzgerald

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Two souls with but a single thought, two hearts that beat as one.

دو روح اما با یک اندیشه، دو قلب اما با یک ضربان

–John Keats

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.

بهترین و زیباترین چیزها در دنیا دیده نمی شود یا قابل لمس نیست. بهترینها بایستی با قلب حس شود

–Helen Keller

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Make me immortal with a kiss.

با بوسه ای جاودانه ام کن

–Christopher Marlowe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Love is the enchanted dawn of every heart.

عشق طلوع با شکوه هر فلبی است

–Alphonse Marie de la Martine

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

My heart is ever at your service.

قلبم نیز حتی در خدمت توست

–William Shakespeare

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Love is but the discovery of ourselves in others, and the delight in the recognition.

عشق چیزی نیست جز کشف دیگران در خودمان و لذت بردن از این تشخیص

–Alexander Smith

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

To love is to receive a glimpse of heaven.

دوست داشتن چشیدن طعمی از بهشت است

–Karen Sunde

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Love is friendship set on fire.

عشق دوستی است که بر روی آتش قرار داده شده است

–Jeremy Taylor

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Within you I lose myself. Without you I find myself wanting to become lost again.

با تو خودم را گم می کنم، بی تو خودم را پیدا می کنم در حالیکه دوباره در عطش گم شدن هستم

–Unknown

منبع:cjnevesht.comبرچسبها : عاشقانه - انگلیسی - ترجمه - فارسی