تبلیغات
اس ام اس عاشقانه"فلسفی"تولد "سرکاری"عکس های دیدنی - اس ام اس عاشقانه انگلیسی
یکشنبه 14 شهریور 1389

اس ام اس عاشقانه انگلیسی

   نوشته شده توسط: سوزی مانکن    نوع مطلب :جملات و اس ام اس های انگلیسی با ترجمه ،

 

دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بالعکس

 اس ام اس  عاشقانه انگلیسی

اس ام اس عاشقانه sms-jok.ir

 

اس ام اس جملات  عاشقانه فوق العاده زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU.

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

Dani B

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

–Anonymous

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

–Sarah Bernhardt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

You’re nothing short of my everything.

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

–Ralph Block

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

The best thing about me is you.

 

بهترین چیز درباره من تویی

–Shannon Crown

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

  بقیه در  ادامه مطلب


 

اس ام اس جملات  عاشقانه فوق العاده زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU.

اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

Dani B

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

–Anonymous

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

–Sarah Bernhardt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

You’re nothing short of my everything.

تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

–Ralph Block

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

 

The best thing about me is you.

 

بهترین چیز درباره من تویی

–Shannon Crown

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Paradise is always where love dwells.

 

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

–Jean Paul F. Richter

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

–Sir James M. Barrie

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

 

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

–Anonymous

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

 

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

–Anonymous

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow.

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

–Rosemonde Gerard

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Love is not written on paper, for paper can be erased. Nor is it etched on stone, for stone can be broken. But it is inscribed on a heart and there it shall remain forever.

عشق بر روی کاغذ نوشته نمی شود چون از روی کاغذ ممکن است پاک شود؛ بر روی سنگ نقش بسته نمی شود چون سنگ ممکن است بشکند.  عشق بر قلب نقش می بندد و تا ابد باقی می ماند

–Anonymous

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

If I could reach up and hold a star for every time you’ve made me smile, the entire evening sky would be in the palm of my hand.

 

اگر بتوانم به آسمانها برسم برای چیدن ستاره ای هر گاه تو لبخندی بر لبانم جاری می کنی، کل ستاره های شب در دستانم خواهد بود

–Anonymous

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

 

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.

 

بعضی عشقها  مدت مدیدی طول می کشد. عشق واقعی برای همیشه طول می کشد

Anonymous

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Love cures people – both the ones who give it and the ones who receive it.

عشق انسانها را درمان می کند. چه کسانی که عاشق هستند چه آنانی که معشوق

–Dr. Karl Menninger

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

I love you without knowing how, why, or even from where

دوستت دارم بدون آنکه بدونم چگونه، چرا، یا حتی از کجا

–Anonymous

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

–Anonymous

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

گردآوری و ترجمه: cjnevesht.comبرچسبها : عاشقانه - انگلیسی - جدید