تبلیغات
اس ام اس عاشقانه"فلسفی"تولد "سرکاری"عکس های دیدنی - مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز 7 سپتامبر (16 شهریور)

 

دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بالعکس

ایران
تصرف تبریز به دست سلطان سلیم عثمانی که موقت بود
سلیم یکم
هفتم سپتامبر سال 1514 نظامیان عثمانی وارد تبریز شدند. این نظامیان به فرماندهی مستقیم سلیم اول سلطان عثمانی 23 اوت (15 روز پیش از آن) در دشت چالدران نیروهای شاه اسماعیل صفوی را شكست داده بودند. سلطان سلیم و نیروهایش بر اثر حملات غیر منظم (چریكی) نیروهای شاه اسماعیل و مقاومت مردم تبریز نتوانستند مدت طولانی در این شهر بمانند و به خاک عثمانی بازگشتند.
     جنگ چالداران بزرگترین و شاید آخرین جنگ بزرگ توپ و تفنگ در برابر شمشیر و كمان بود و مورخان معاصر بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاكی را در نیمه اول اوت سال 1945 با آن مقایسه می كنند كه جنگ اتمی در برابر اسلحه متعارفی (توپ و تفنگ) بود و هر دو جنگ در ماه اوت صورت گرفته بود.
    هدف عمده سلطان سلیم اول از حمله به ایران؛ جلوگیری از گسترش شیعه اثنی عشری كه مذهب رسمی ایرانیان اعلام شده بود به متصرفات عثمانی و پیوستن شیعیان قلمرو عثمانی به دولت تازه تاسیس صفوی ایران بود. هدف دیگر وی ضمیمه كردن مناطق كردنشین شمال غربی ایران و محل سكونت تركمانان (بقایای سلجوقیان و ... در عراق امروز) به قلمرو خود و نیز مانع از گسترش و رشد "ایرانیسم" بود كه با روی كار آمدن شاه اسماعیل صفوی دوباره سربلند كرده بود.
    سلطان سلیم به دو هدف اول خود از این عملیات نظامی رسید، ولی مسئله ای به نام كردستان تركیه به وجود آورد كه دولت تركیه اینك (قرن 21) دچار آن است. صفویان كه تا زمان جنگ چالدران بكار بردن اسلحه آتشین را خلاف آیین جوانمردی می پنداشتند از این پس به فكر مسلح كردن خود به توپ و تفنگ افتادند كه شاه عباس به آن تحقق بخشید.
چاه نفت شماره 6 قم
در این روز در سال 1335 چاه نفت شماره 6 قم در منطقه البرز نیز به نفت رسید. چاه شماره 5 در منطقه البرز كه در عمق دو هزار و 67 متری به نفت رسیده بود از چهارم شهریور بر اثر فشار گاز طبیعی دچار فوران شده بود كه خروج نفت از آن مدتها ادامه داشت تا از خارج كارشناس دعوت كردند و آن را خاموش ساختند.
جهان
آغاز بمباران شبانه لندن توسط لوفت وافه


بمباران شبانه لندن توسط نیروی هوایی آلمان (لوفت وافه) از هفتم سپتامبر 1940 آغاز شد و 57 شب متوالی طول کشید و تلفات و زیانهای سنگین به بار آورد. این بمبارانها در تاریخ جنگ جهانی به "بلیتز" معروفند. عکس بالا روز بعد از نخستین بمباران شبانه لندن، از گوشه ای از یک منطقه بمباران شده برداشته شده است. دولت انگلستان برای محافظت از جان کودکان، زنان و سالخوردگان آنان را به خارج از شهرهای بزرگ منتقل کرده بود.

ادامه مطلب

ایران

درخواست وثوق الدوله (به اشاره لندن) از انگلستان و روسیه!
وثوق الدوله
16 شهریور 1294 ( 7 سپتامبر 1915) وثوق الوله رئیس الوزراء وقت (برادر قوام السلطنه و پدر زن دكتر علی امینی) كه شهرت به انگلوفیل بودن( هواداری از انگلستان) داشت از دو دولت انگلستان و روسیه كه سرگرم تكمیل اجرای قرارداد سن پترز بورگ ( تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ ) بودند و خواسته بودند كه مالیه و ارتش ایران را زیر كنترل بگیرند خواست كه فعلا این كار به تعویق اندازند. رئیس الوزراء قبلی به این كنترل تسلیم شده بود. گفته شده است که وثوق الدوله به اشاره لندن درخواست تعوین آن تصمیم را کرده بود زیرا بر لندن یقین حاصل شده بود که روسیه در جنگ جهانی اول که از سال پیش آغاز شده پیشرفتی نخواهد داشت و قدرت سابق را از دست خواهد داد و درنتیجه، انگلستان دیکته کننده اصلی در ایران خواهد بود.
موضوع تابعیت در ایران و اصل معطل مانده 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی
مجلس ایران جلسه 16 شهریور 1308 خود را به بحث در باره لایحه دولت پیرامون امر تابعیت اختصاص داده بود. برخی نمایندگان تاكید بر آن داشتند كه ایرانیانی كه به وطن پشت كنند و به تابعیت دولت دیگری در آیند و با ادای سوگند، متعهد به دفاع مسلحانه، جاسوسی و هرگونه اقدام براندازی دیگر به سود دولت متبوع تازه و بر ضد وطن نیاکان شوند، به دلیل قطع «عالما و عامدا» وفاداری به زادگاه خود و نیاكان، از همان لحظه نباید ایرانی به حساب آیند و با آنان باید به صورت خارجی رفتار شود. بنابراین، ایران نباید تابعیت مضاعف را بپذیرد. پاره ای دیگر از نمایندگان گفته بودند که پس از دادن یک اخطاریه رسمی، این قبیل ایرانیان لغو تابعیت شوند. سرانجام لایحه دولت در آخر وقت به تصویب رسید. در سال 1358 هجری خورشیدی (پس از انقلاب) هنگام طرح اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس مربوط و رسانه ها، بسیاری از مردم (با توجه به شایعاتی که پیرامون یکی ـ دو همکار دولت موقت در افواه جریان داشت) همان عقاید سال 1308 را ابراز کرده و خواسته بودند که قید شود هر ایرانی که عالما و عامدا به تابعیت یک دولت دیگر درآید از همان لحظه ادای سوگند وفاداری به دولت تازه، تابعیت ایرانی خودرا از دست بدهد و به صورت خارجی و دریافت ویزا بتواند به ایران باز گردد. طبق این اصل، لغو تابعیت یک ایرانی نیاز به درخواست تبعه دارد و یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید. این اصل در 30 سال گذشته در مورد لغو تابعیت کسانی که به تابعیت دولت های دیگر درآمده اند (و دردسر سازی های این اتباع دوگانه) به اجرا درنیامده است! که در اصطلاح علم حقوق «اصل معطل مانده» بشمار می آید. حقوقدانی هم هستند که گفته اند كه این اصل نیاز به آیین نامه اجرایی! دارد که این آیین نامه باید به تصویب پارلمان برسد.

.                                                 جهان

درباره نامگذاری ماه سپتامبر: واژه هفتم بر ماه نهم!

هفتم سپتامبر سال 1582 (یك ماه پیش از اصلاح تقویم میلادی)، كمیسیون رفورم تصمیم گرفت كه ماه نهم میلادی نام باستانی اش را كه سپتامبر (هفتم) است حفظ كند. «سپتامبر بیش از دو هزار سال پیش و هنگام تنظیم تقویم ژولیان، از دو واژه سانسكریت و برگرفته از یك كتاب دینی هندوها ساخته شده است: «سپت» به معنای رقم 7 و «امبر» یعنی آسمان. در آن زمان، سپتامبر ماه هفتم بود و سال رومی قدیم كه تقویم میلادی برپایه آن تنظیم شده است به اقتباس از ایرانیان از مارس (21 تا 24 مارس) مصادف با نوروز ما و آغاز بهار شروع می شد. تقویم تازه میلادی (كه جهانی شده است) در قرن شانزدهم توسط یك ایتالیایی به نام دكتر لیلیو (لیلیوس) تنظیم شد و چون پاپ وقت، گریگوری سیزدهم، بر آن صحه نهاد به تقویم گریگوری موسوم شده است. این تقویم از چهارم اكتبر سال 1582 (426 سال پیش) به اجرا درآمده و جای تقویم ژولیان را گرفته است.

قطع روابط سیاسی افغانستان با پاكستان و مقاله ایزوستیا در 1961 - مسئله پاتانهای پاکستان
ایوب خان
هفتم سپتامبر سال 1961 (1340 هجری خورشیدی) یك روز پس از این كه دولت افغانستان روابط سیاسی خود را با پاكستان قطع كرد و دولت پاكستان را متهم به حمایت از داعیه استقلال طلبی برخی از پشتونها كرد و بحران روابط دو كشور در حال اوج گیری بود، ایزوستیا ارگان دولت شوروی با انتشار مقاله ای نه تنها این بحران را دامن زد بلكه پای ایران را هم به آن كشاند. ایزوستیا نوشته بود كه ایران و پاكستان محرمانه به توافق رسیده اند كه افغانستان را میان خود قسمت كنند؛ منطقه پشتون نشین به پاكستان و منطقه فارسی زبان به ایران ملحق شود و دولت آمریكا كه سرگرم محاصره كامل شوروی است بر این طرح صحه گذارده است و با این عمل، ایران آنچه را كه قرن گذشته (نوزدهم) از دست داد به دست می آورد و پاكستان هم پشتون ها را با پاتان های خود یكی می كند و از مسائل نژادی و مشکل ایالت وزیرستان و منطقه مرزی شمال غربی خود آسوده خاطر می شود.
    مقاله ایزوستیا در حالی انتشار یافت كه سران كشورهای غیر متعهد در بلگراد به مسئله روابط بحرانی افغانستان و پاكستان رسیدگی می كردند. افغانستان یك كشور غیر متعهد ولی ایران و پاكستان از متحدان آمریكا بودند. آتش بحران روابط پاكستان و افغانستان از هفتم شهریور ماه روشن شده بود كه ایوب خان رئیس جمهوری وقت پاكستان دولت افغانستان را تهدید كرده بود چشم طمع به ایالت پاتان نشین شمال غربی پاكستان دوخته است. ایوب خان دولت كابل را متهم كرده بود كه از تاریخ تجزیه هندوستان به دو كشور هند و پاكستان، هرگز به روی پاكستان لبخند دوستی نزده و پنهانی با هند بر ضد پاكستان توطئه كرده است. ایوب خان روز بعد از این تهدید، از افغانستان خواست كه كنسولگری ها و دفاتر فرهنگی و بازرگانی خود در پیشاور، كویته، پاره چنار و چمن را تعطیل كند.
    یك روز پس از این اولتیماتوم پاكستان، سردار محمد داود خان صدراعظم وقت افغانستان برای یك دیدار فوری چند ساعته و مذاكره با دولت وقت ایران وارد تهران شد و ایران قول داد كه همه مساعی خود را برای رفع بحران روابط افغانستان و پاكستان بكار برد. در پی همین سفر كوتاه، در محافل سیاسی جهان شایع شد كه سران افغانستان به ایران پیشنهاد تشكیل یک فدراسیون مركب از دو كشور همزبان و همنژاد و هم فرهنگ داده اند.
    دولت افغانستان هم ششم سپتامبر ناگهان مناسبات سیاسی خود را با پاكستان قطع كرد، اتباعش را از پاكستان فراخواند و مرزهایش را بست و بر مشكلات كنفرانس سران كشورهای غیر متعهد افزود به گونه ای كه "نهرو" و "سوكارنو" مجبور به تبادل نظر جداگانه شدند.
     این وقایع درست یك سال پس از دیدار آیزنهاور، رئیس جمهوری وقت آمریكا از افغانستان روی می داد. دولت کابل در آن دیدار حاضر نشده بود که از دوستی خود با دولت مسکو دست بردارد.
     دولت وقت ایران به دلیل بحرانی بودن اوضاع بین المللی و ادامه معارضه آمریكا و شوروی، در قبال مقاله "ایزوستیا" كه نظر دولت شوروی را منعكس كرده بود واكنش فوری نشان نداد، ولی پنج روز بعد (20 شهریور) روزنامه اطلاعات (كه ترجمه روسی نامش "ایزوستیا" است) در یك سرمقاله طولانی شدید اللحن مفاد مقاله ایزوستیا را رد كرد و مطالب آن را تحریك آمیز خواند كه اصحاب نظر در كشورهای دیگر آن را نظر دولت ایران تلقی كردند.
    بحران روابط افغانستان و پاكستان بعدا با پادرمیانی كشورهای مختلف برطرف شد، ولی گمان نمی رود كه مسئله پاتانهای پاکستان (پشتونها) که 28 میلیون نفر برآورد شده اند و دولت لندن آنان را از افغانستان جدا کرد به این آسانی شدنی باشد. منطقه پاتان نشین پاکستان در سالهای دهه اول قرن 21 بحرانی تر و خونین تر از همیشه بوده است. در نخستین هفته سپتامبر 2008 در همین منطقه طرح سوء قصد قصد به جان گیلانی نخست وزیر تازه پاکستان به اجرا گذارده شده بود که نافرجام ماند.
فضانورد افغانستانی
عبدالاحد
عبدالاحد مهمند Mohmand خلبان نیروی هوایی افغانستان (متولد 1959 و از طایفه مهمند) هفتم سپتامبر 1988 پس از 9 روز اقامت در ایستگاه فضایی شوروی به نام "میر" به زمین بازگشت. وی با موشک سایوز TM - 5 به فضا فرستاده شده بود و پس از رسیدن سایوز به ایستگاه "میر" به آن منتقل شده بود.
    عبدالاحد نخستین فضانورد افغانستان بشمار می رود. در آن زمان حزب کمونیست افغانستان دولت این کشور را در دست داشت که مناسباتش با مسکو بسیار حسنه بود.
تاریخ از نگاهی به تصویر
میراث «هیلری كلینتون»: زنان كت و شلواری شده اند!    هیلری كلینتون، سناتور نیویورك، بیش از یك سال از این گوشه به آن گوشه آمریكا رفت؛ نطق كرد، در مناظره های تلویزیونی شركت جست، در اجتماع مردم و تاون هالها و مصاحبه ها حضور یافت تا شاید ازجانب حزب دمكرات آمریكا نامزد انتخابات ریاست جمهوری این كشور در نوامبر 2008 شود. ولی، با وجود حمایت 18 میلیون آمریكایی نتوانست به حد كافی «دلیگیت (نماینده)» به دست آورد و از تلاش (كمپین انتخاباتی) كنار رفت. اما، یك میراث از خود برجای گذارده و آن افزایش بی سابقه اشتیاق بانوان در كشورهای مختلف به پوشیدن كت و شلوار است كه گمان نمی رود به این زودی از «مد روز» خارج شود. سناتور هیلری در جریان كوشش طولانی خود، همه جا با كت و شلوار ظاهر می شد و تصاویر او به این صورت در رسانه ها انتشار می یافت كه علاقه بانوان را به این طرز پوشش جلب كرد. طبق سفارش هایی كه به كارخانه های پوشاك در كشورهای مختلف و بویژه كشورهای تولید كننده آن نظیر چین، ویتنام و كره جنوبی داده شده است میزان این سفارش ها در شش ماه گذشته از سه برابر سالهای پیش بالاتر بوده و این سفارش ها رو به افزایش است. آمار تهیه شده از زنان آمریكایی بویژه زنانی كه در خارج از خانه كار می كنند نشان می دهد كه میزان كت و شلوار پوشها به سبك هیلری دفعتا پنج برابر شده اند. این آمار، سوم سپتامیر 2008 با عكسی كه در بالا دیده می شود در رسانه ها انتشار یافته بود.
برخی دیگر از رویدادهای 7 سپتامبر
 • 1812:   ناپلئون بناپارت كه برای تصرف روسیه و سپس از راه ایران تصرف هند و خارج ساختن آن از دست انگلستان وارد روسیه شده بود هفتم سپتامبر 1812 ارتش روسیه را در منطقه "بورودینو" واقع در 112 كیلومتری غرب مسكو درهم شكست و هفت روز بعد وارد مسكو شد. نیروهای هیتلر 129 سال بعد در همین محل یك بار دیگر ارتش روسیه (شوروی) را شكست دادند. هدف هیتلر هم خارج ساختن خاور میانه و هند ازدست انگلستان از طریق ایران بود.
 • 1822:   برزیل هفتم سپتامبر سال 1822 اعلام استقلال كرد و خود را از استعمار پرتغال نجات داد. از همین زمان هفتم سپتامبر روز ملی برزیل است.
 • 1901:   هفتم سپتامبر 1901 دولت پكن كه در نهایت ضعف و بدبختی بود قبول كرد كه بابت قیام "مشت زنان" این كشور بر ضد مداخلات خارجیان، 739 میلیون دلار به كشورهای فاتح بپردازد، به علاوه اجازه دهد كه انگلستان، فرانسه، المان، روسیه، آمریكا و ژاپن در پكن و بنادر چین نیروی مسلح داشته باشند و امتیازات ارضی و تجاری آنها محفوظ بماند ، این تحمیل را چینیان هرگز از یاد نخواهند برد. نیروهای قدرتهای یاد شده برای سركوب ملیون چینی معروف به مشت زنان وارد پكن شده بودند.
 • 1939:   دولت آمریكا هفتم سپتامبر 1939 در قبال جنگ اروپائیان اعلام بی طرفی كرد، ولی روز بعد در آن كشور من باب احتیاط حالت "فوق العاده محدود" اعلام داشت.
 • روزنامک نوشیروان (تاریخ جاری)
  پاكستان: مشرّف رفت ـ زرداری آمد ـ امّا ناآرامی ها، تظاهرات و خونریزی ها ادامه دارد!      تظاهرات پی در پی (کلمه موش در شعار بالا که پارسی است مخفف نام "مشرف" رئیس جمهور وقت پاکستان است)، ترورها، زد و خوردهای مرزی و داخلی ، اتهام مطیع آمریكا بودن، تهدید به محاكمه پارلمانی و ... ( سه عكس بالا)
            پرویز مشرف را كه با كودتای نظامی سال 1999، پاكستان را قبضه كرده بود مجبور به كناره گیری (در تاریخ 11 اوت 2008 ) كرد و ششم سپتامبر (26 روز بعد) آصف علی زرداری شوهر بی نظیر بوتو كه پس از قتل وی با مشاركت پسرش رئیس حزب مردم پاكستان (PPP
      ) شده بود با رای كالج انتخاباتی (مجموع اعضای پارلمان و چهار مجلس ایالتی) رئیس جمهور شد (دو عكس بالا) و در حالی كه دو دخترش بخت آور (چپ) و آصفه (راست) در كنارش ایستاده بودند پذیرفتن آن مقام را اعلام داشت ، ولی
            ناآرامی، تظاهرات و خونریزی در پاكستان ادامه یافته است. ساعتی پس از اعلام انتخاب زرداری، در محل یك «ایست بازرسی» در یك منطقه مرزی با افغانستان، یك وانت بمبگذاری شده انتحاری 16 نفر از جمله ده مامور پلیس پاكستان را كشت و بیش از پنجاه تن دیگر و عمدتا غیر نظامی را مجروح ساخت (عكسهای بالا)
      ×××
      آصف علی زرداری پسر یك خان از طایفه بلوچ زرداری ایالت سند به نام «رئیس حاكم علی خان» متولد 22 ژوئیه 1955 است كه بیست سال شوهر بانو بی نظیر دختر ذوالفقار علی بوتو (موسس حزب مردم و رئیس پیشین دولت پاكستان) بود، مدتی نماینده مجلس و سناتور، و در دوران نخست وزیری زنش سمت وزارت داشت و متهم به جرائمی از قتل تا پورسانت گرفتن از خریدهای دولتی تا باجگیری شده بود و جمعا 11 سال از عمر خودرا (در زمانی كه شوهر بی نظیر بود) در زندانی سپری كرده و به گزارش روزنامه های لندن، از این رهگذر دچار افسردگی و كم حافظگی شده است. زرداری كه روزنامه ها اورا «آقای ده درصد» می خواندند و پی در پی خبر از بازرسی بانكها و تعقیب حسابهای او در بانكهای سویس و ... و دو مرزعه و ویلای بزرگ و زمین هایش در انگلستان می دادند مدتی نیز در «دوبی» سرگرم تجارت بود كه ترور بی نظیر ناگهان او را محبوب مردم كرد و تا ریاست جمهوری پیش برد. زرداری همه این اتهامات را سیاسی و ناشی از رقابت های سیاسی و در نتیجه نادرست می داند. اگر نگاهی به مقامات انتخابی پاكستان (كه به كشور كودتا معروف است) بیافكنیم خواهیم دید كه هنوز در این كشور فئودالها، زمیندارها و ثروتمندان همه كاره اند و .... پاكستان دارای مسائل بسیار است و بنابراین نمی توان انتظارداشت كه دولت زرداری ـ گیلانی بتواند همه این مسائل و حتی برخی از آنها را حل كند.