تبلیغات
اس ام اس عاشقانه"فلسفی"تولد "سرکاری"عکس های دیدنی - اس ام اس عاشقانه انگلیسی فوق العاده زیبا با ترجمه فارسی

 

دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بالعکس

اس ام اس عاشقانه انگلیسی فوق العاده زیبا با ترجمه فارسی

 اس ام اس انگلیسی عاشقانه  sms-jok.ir

Each time i miss u, a
star falls down from the sky.
So, if u looked up at da sky,
n found it dark with no stars ,
it is all ur fault,
You made me miss u 2 much..

هر وقت که دل تنگت میشم

ستاره ای از آسمون میفته پایین

پس هر وقت آسمون رو دیدی تاریک و بی ستاره

بدون همش تقصیر توه

چون خیلی خیلی دل تنگم کردی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 بقیه در ادامه مطلب

I was lonely and scared
I asked God for an angel
and he sent me something even better
he sent me you.

تنها و وحشت زده بودم

از خدا طلب فرشته ای کردم

و  برایم چیزی حتی بهتر از فرشته فرستاد

خدا برایم تو را فرستاد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Time will make you
forget me but
time will make me love you
more than before.

زمان باعث می شود من را فراموش کنی

اما با گذشت زمان من بیشتر از قبل دوستت خواهم داشت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

I hope that I die before you do,
my love, because
I never want to know
the pain of what it’s like
to be without you.

عزیزم، دعا می کنم قبل از تو بمیرم چون

هیچوقت نمی خواهم درد بی تو بودن را تجربه کنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

To Fear Love Is To Fear Life.

ترس از عشق ترس از زندگی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

I cannot show you I love you.
Time will show you I love you.

من نمی توانم بهت ثابت کنم دوستت دارم

زمان این کار را خواهد کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I Do Believe That God Above
Put Me Here For You To Love.
He Picked You Out Among
The Rest Because
He Knew I’d Love You Best.

شک ندارم خداوند مرا سر راهت قرار داد تا عاشقت باشم

از بین دیگران مرا انتخاب کرد چون می دانست به بهترین شکل دوستت خواهم داشت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

If you ask me about the love,
I can’t answer you.
But if you ask me who I love,
the answer is you.

اگر ازمن درباره عشق بپرسی

نمی توانم جوابی بدهم

اما اگر بپرسی چه کسی را دوست دارم

جواب تو هستی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

When you have nothing left but love,
then for the first time
you become aware that love is enough.

وقتی برایت جز عشق هیچ چیز دیگری باقی نمانده است

آن زمان است برای اولین بار که می فهمی عشق کافی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

When you look into their eyes
and you see the sun,
then you know it’s the ONE.

وقتی به چشمهایش خیره شدی

و خورشید را در چشمانش دیدی

بدون که خود معشوقه ات هست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

You can fall in love in an instant.
It’s letting go that takes time.

در لحظه ای عاشق می شوی

اما اتمام عشق زمان بر هست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

If, each time
I thought of you,
were a flower
I could walk
in my garden forever.

اگر هر زمانی که به تو فکر می کنم گلی می رویید

من برای همیشه در باغ گل بودم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sometimes it’s hard
to love someone
because you’re so
afraid of losing them.

گاهی اوقات دوست داشتن کسی سخت است

از ترس اینکه که مبادا از دستش بدهی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

If it’s wrong to love you,
then my heart
just wont let me be right.

اگر دوست داشتن تو اشتباه است

قلبم هرگز نمی گذارد از این اشتباه در بیایم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

You’r heart is
one of your most prized possessions,
be careful who you give it to.

قلبت یکی از با ارزشترین چیزهایی است که داری

پس مراقب باش که به چه کسی می دهیش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *