تبلیغات
اس ام اس عاشقانه"فلسفی"تولد "سرکاری"عکس های دیدنی - مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز 14 سپتامبر 23شهریور

 

دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بالعکس

ایران
ضرب سكه «داریك» در ایران
داریوش بزرگ

طبق نوشته بیشتر مورخان، 14 سپتامبر سال 488 پیش از میلاد، داریوش بزرگ (Darius the Great) شاه وقت ایران دستور ضرب سكه را كه واحد پول ایران قرار گیرد صادر كرد كه مورخان یونانی در كتابهای خود آن را «داریك Daric (منتسب به داریوش)» نوشته اند. تا زمان رواج داریك، معاملات تجاری به صورت مبادله اجناس صورت می گرفت كه كاری پیچیده بود و بازار همیشه نوسان داشت. داریوش همزمان دستور ایجاد پستخانه را در ایران صادر كرد كه تاریخنگاران وی را مبتكر «پست» و ارتباط پستی در تاریخ جهان معرفی كرده اند.
    داریوش بزرگ در سپتامبر 488 پیش از میلاد همچنین ایجاد یك ارتش دائمی را برای ایران صادر كرده بود كه مورخان معاصر از آن به نام سپاه جاویدان نام برده اند. به این ترتیب، ایرانیان نخستین ملت جهان بودند كه به اهمیت وجود یك ارتش دائمی پی برده و آن را به وجود آورده بودند. پیش از آن، هنگام جنگ، دست به جمع آوری نیرو زده می شد و یک ارتش دائمی وجود نداشت. بعدا اسكندر و سپس رومیان این ابتكار داریوش را اقتباس كردند.
    داریوش در همین سال ساختن تالار صد ستون را در تخت جمشید داده بود كه محل اجتماع و دید و بازدید های عمومی باشد و نیز ساختن راه طولانی شوش به سارد (ساحل مدیترانه) را.
     وی كه سال پیش از آن دستور تقسیم ایران به استان های متعدد (ساتراپی) را داده بود دو سال پس از ضرب سكه داریك و قرار دادن آن به عنوان وسیله معاملات درگذشت. داریوش واژه ساتراپ را از آن جهت انتخاب كرد كه «استاندار» بداند نگهبان ایالت خود است نه سرور مردم.

ریشه كیانی های پنجاب (پاكستان و هند)
دولت ساسانیان ایران که علاقه مند به متحد کردن اقوام ایرانی ساکن در آن سوی شرق کشور در زیر یک پرچم بود پس از پایان دادن به استقلال كوشان های ایرانی تبار، درصدد انتقال شماری از اصیلزادگان پارس به همراه افراد خانواده خود به شرق رود سند بویژه پنجاب افتاد. این اندیشه درست سه دهه بعد و در زمان پادشاهی بهرام دوم وارد مرحله عمل شد زیرا كه بهرام دوم در لشكركشی سال 278 میلادی به ایران خاوری (افغانستان امروز) به منظور تنبیه «سكان شاه» سیستانی و پایان دادن به تمرّد او و همچنین فرماندار كابل، نیاز به چنان انتقالی را با تمامی وجود احساس كرده بود. بهرام دوم در بازگشت به پایتخت موضوع را در نشست بزرگان ایران مطرح ساخت كه تصویب شد. یافتن بزرگزادگان داوطلب برای نقل مكان به پنجاب چندان دشوار نبود و شماری از بزرگزادگانی كه خود را از نسل «كیان» و شاهزاده اصیل پارسی می دانستند و عمدتا درفارس امروز، كرمان، زابلستان بزرگتر تا خجند (كنار رودخانه «سیردریا») می زیستند آماده انتقال شدند. دولت چند واحد نظامی جمعا مركب از 13 هزار سوار پارسی دراختیارشان گذارد كه آنان هم با خانواده هایشان منتقل شدند. كار این انتقال تا سال 294 میلادی (زمان پادشاهی نرسی) ادامه یافت و در سپتامبر این سال تكمیل شد.
    به نوشته "رای زاده دونیچند بالی" در کتاب خود "تاریخ گاکهر Gakhar"، این ساسانیان در قسمتی از پنجاب امروز که به راولپندی ختم می شود استقرار یافتند و نام خانوادگی "کیانی Kayani" و «كی Kay» برخود نهادند که در آن زمان عنوانی بزرگ بود و تنها شاهزادگان پارس می توانستند بر خود بگذارند. آنان به كار سپاهیگری ادامه دادند و هنگام نیاز، افسر و سرباز به كمك دولت می فرستادند و برخی از بهترین افسران ساسانی از میان آنان برخاسته بودند. به نوشته «رای زاده» كه تحقیق خود را در سال 1725 میلادی تكمیل و برنگاشته است، پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی، کیانی های منتقل شده به شرق رود سند که به اصالت پارسی خود مباهات می کردند در گوشه ای از پنجاب یک دولت محلی تشکیل دادند که درجریان دومین لشکر کشی محمود غزنوی به هند در سال 1008 میلادی، با او كه به ادبیات پارسی و شعراء و نویسندگان پارسی گو احترام می گذارد و كمك می كرد و در جلسات شعر آنان شركت می جست متحد شدند و به تدریج به اسلام گرویدند.
     در زمان معاصر، بخشی از این كیانی ها در منطقه راولپندی پاكستان زندگی می كنند و ژنرال اشفاق پرویز کیانی رئیس ستاد ارتش پاکستان از همین کیانیان است.
    دهم سپتامبر 2008 ژنرال کیانی نسبت به حمله نظامی از داخل افغانستان به یک منطقه مرزی پاکستان (وزیرستان) که تلفات و زیان مالی به غیرنظامیان محل وارد ساخته بود واکنش سخت نشان داد و اخطار کرد که عبور از مرز و انجام عملیات نظامی در قلمرو پاکستان و یا تیراندازی از آن سوی مرز و همچنین حمله هوایی به هیچوجه قابل قبول نیست، این کار حاکمیت پاکستان را نقض می کند. ما از حاکمیت وطن دفاع خواهیم کرد؛ دفاع با پرداخت هرگونه بها.
     این اعلامیه ژنرال کیانی، اخطاری خلاف انتظار دولت آمریکا تلقی شده بود. این نخستین اخطار پاکستان به آمریکا از این دست در طول زمان بود که آمریکاییان انتظار شنیدنش را نداشتند.
شورش هرات بر ضد عرب، و به این مناسبت نگاهی كوتاه به تاریخچه این شهر
دژ نظامی که اسکندر در هرات ساخت (پس از نوسازی)


    14سپتامبر سال 661 میلادی، مردم هرات كه خبر بازگشت پیروز پسر یزدگرد سوم آخرین شاه ایران از سلسله ساسانی را از چین به تخارستان (شمالشرقی افغانستان امروز) شنیده بودند بر ضد حكمران عرب خود سر به شورش برداشتند.
     «پیروز» كه در طول سلطنت پدر، حكمران مناطقی چند در ایران خاوری بود؛ پس از قتل پدر به چین رفته بود تا از امپراتور آنجا برای بیرون راندن اعراب كمك گیرد. هرات واقع در دره «هری رود» در زمان داریوش بزرگ به صورت شهر درآمد و از عمر آن دو هزار و پانصد و بیست سال می گذرد. هرات همزمان با اصفهان گسترش یافت كه اصفهان در 25 قرن پیش «اسپاندانا» نامیده می شد كه بعدا سپاهان خوانده شد. مردم هرات در سال 330 پیش از میلاد در برابر سلطه اسكندر مقاومت شدید از خود نشان دادند و اسكندر پس از تصرف شهر، در آنجا دژی برای نظامیان خود ساخت كه بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ، حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر بود. هرات كه چند بار هم پایتخت ایران و ولیعهد نشین آن شده بود در میان دسته نخست شهرهای ایران بود كه اشكانیان آن را از سلطه اسكندریان آزاد كردند، كاری كه یعقوب لیث صفار در سال 876 میلادی انجام داد و آن را از اعراب پس گرفت.
     هرات كه به مهد فرهنگ و تمدن ایرانی و ادبیات فارسی شهرت یافته است در زمان هخامنشیان «آرتاكوآنا Artacoana» تلفظ می شد كه بعدا این تلفظ به «هرویو Haroyu» تغییر یافت و مركز ساتراپی آریا شد. هرات توسط چنگیز خان مغول و امیر تیمور گوركان (دو بار) كاملا ویران شد كه جانشینان تیمور و به ویژه شاهرخ میرزا (میرزا = امیر زاده) خرابی های وارده را ترمیم كردند. هرات به مدت دو هزار سال مركز اصلی مبادله كالا میان ایران، چین و هند بود.
روزی كه هارون الرشید خلیف عباسی شد
هارون الرشید

چهاردهم سپتامبر سال 786 میلادی هارون الرشید 23 ساله در بغداد بر جای برادر خود الهادی كه تنها یك سال بر سر كار بود نشست و خلیفه پنجم عباسیان شد. وی پسر المهدی خلیفه سوم عباسی بود. هارون كه قبلا در ارتش، فرمانده سپاه بود با ارتش روم شرقی جنگیده و تا حاشیه قسطنطنیه (استانبول) پیش رفته بود. مورخان، هارون را كه 23 سال حكومت كرد و 24 مارس سال 809 در توس (خراسان) درگذشت، بزرگترین امپراتور جهان اسلام نوشته اند كه بر منطقه ای از شمال آفریقا تا رود سند و آسیای میانه حكومت داشت و با شارلمانی رهبر غرب و نیز دربار امپراتوران چین مناسبات حسنه داشت. اقتدار و پیشرفت هارون نتیجه شایستگی وزیران و مدیران ایرانی اش به ویژه یحیی برمكی و پسر او جعفر بود كه بعدا جعفر را كشت و یحیی و منسوبان او را به زندان افكند و ملت ایران را از خود رنجانید. نوشته اند كه وی جعفر را دو شقه كرد و هر شقه اش را در یك طرف پل دجله آویزان ساخت كه به مدت سه سال به همان صورت بود. جعفر شوهر خواهر او «عباسه» بود و هارون به این زن و شوهر تاکید کرده بود که نباید دارای فرزند شوند و آنان این دستور را رعایت نکرده بودند.
    در زمان هارون شهر بغداد به صورت بزرگترین شهر جهان درآمده بود. درباره هارون افسانه سرایی فراوان شده است از جمله این كه شب ها با لباس مبدل در كوچه و بازار پرسه می زد تا از درد دل مردم آگاه شود و كار خود را اصلاح كند. وی یك بار نیز به منظور ترساندن سوری ها كه به وفاداری آنان تردید داشت، دربار خود را به آن سرزمین منتقل كرده بود. هارون شیعیان را در مدینه سركوب كرد كه برخی از آنان به مراكش مهاجرت كردند و علویان مراكش را تشكیل دادند كه بعدا به قدرت دست یافتند. لطف هارون به شعراء و نویسندگان همه دیار سبب شد كه درباره بنویسند و بسرایند و برایش شهرت جهانی به وجود آورند. درباره هارون و دربار او افسانه سرایی بسیار شده است از جمله داستان هزار و یك شب و فیلم سینمایی علاء الدین و داستان «عباسه».
تکمیل استیلای روسیه بر همه قفقاز - معاهده سال 1829 روسیه و عثمانی و اجبار عثمانی به تایید متصرفات مسكو در قفقاز
استالین كه زاده گرجستان بود نسبت به منطقه قفقاز حساسیت و علاقه مندی داشت و مخصوصا نمی خواست كه گرجستان ماهیت خود را از دست بدهد و گوشه ای از خاك روسیه به حساب آید. هنوز هم بسیاری از گرجی ها نسبت به همشهری خود ، استالین ، وفادار مانده اند و مجسمه او در زادگاهش (شهر گوری) بر جای خود باقی است. عكس، مربوط به دوران جوانی استالین است
14 سپتامبر سال 1829 میلادی در پایان جنگ روسیه و عثمانی (تركیه) كه به شكست عثمانی انجامید، این دولت (عثمانی) با امضای معاهده ای از همه دعاوی خود در قفقاز جنوب غربی صرفنظر كرد. چون معاهده این دو دولت در شهر آدریانپول Adrianople (هادریانپولیس = ادرنه) امضاء شده بود به معاهده آدریانپول معروف شده است. روس ها كه قبلا در دو جنگ با ایران، اراضی ماوراء ارس را تصرف كرده بودند به این ترتیب پس از امضای معاهده آدریانپول مالك بدون مدعی همه قفقاز (گرجستان، ارمنستان و ... جمعا 78 هزار مایل مربع) شدند كه سلطه آنان تا 160 سال بعد ادامه یافت و اینك منحصر به قسمت شمالی قفقاز از جمله داغستان و چچن است. به نوشته برخی از مورخان، هدف تزار وقت روسیه از جنگ با عثمانی، عمدتا اجبار این دولت به تایید معاهدات خود با ایران معروف به «گلستان و تركمنچای» و صحه گذاردن بر متصرفات مسكو در قفقاز بود. عثمانی از پیش از صفویه، چون خودرا جانشین روم شرقی می پنداشت مدعی برخی از نقاط قفقاز جنوب غربی (ایروان و مناطق اطراف آن) بود. زد و خوردهای روسیه با عثمانی كه منجر به امضای قرارداد آدریانپول شد از 26 آوریل سال 1828 با اعلان جنگ روسیه به عثمانی آغاز شده بود. در آن سال قتل عام یونانیان توسط تركان عثمانی این بهانه را به دولت روسیه داده بود كه به نام حمایت از یونانیان هم مذهب خود با عثمانی وارد جنگ شود. نیروهای روسیه در هشتم ژوئن همین سال از دانوب گذشته و در 12 اكتبر "وارنا "را متصرف شده بودند. عثمانی ها پس از شكست های كولوچا kulevcha، سیلیستریا silistria و آدریانوپل، پیشنهاد ترك مخاصمه دادند و قرارداد پایان جنگ در 14 سپتامبر 1829 به امضاء رسید. طبق مواد دیگر همین قرارداد بود كه مراد دوم سلطان عثمانی بر استقلال یونان صحه گذارد، و مولداوی (مولدوا) و "والاشیا"را هم به روسیه داد. دولت مسكو با امضای قرارداد 1829 آدریانوپل Adrianople نه تنها مالك بدون مدعی همه قفقاز شد بلكه امتیاز هایی هم از عثمانی برای صربستان و یونانی ها و عبور كشتی ها از تنگه های دریای سیاه گرفت كه چهار سال بعد با معاهده «خونكار اسكله سی» عبور كشتی های كشورهای دیگر را از این تنگه ها محدود كرد كه خشم فرانسه و انگلستان را برانگیخت.
    
Sir gore ouseley

روسیه در جنگ اول خود با ایران كه طولانی بود و به شكست ایران انجامید، طبق قرارداد گلستان كه در حقیقت «سر گور اوزلی» سفیر (پارسی دان و شرقشناس) لندن آن را به فتحعلی شاه قاجار تحمیل كرد و در 24 اكتبر 1813 امضا شد همه گرجستان، آبخیزستان (آبخازیا)، داغستان، دربند، قره باغ، شكی، باكو، شیروان و قسمتی از طالش را از دست داد. حاكم تفلیس (نه همه گرجستان) به تصمیم خود در 1801 وابسته به روسیه شده بود زیرا كه آغا محمد خان قاجار قبلا به تفلیس رفته و متمردین شهر را با خشونت تمام سركوب كرده بود. باوجود این، دولت ایران تا امضای قرارداد گلستان، بر وابسته شدن تفلیس به مسكو صحه نگذارده بود. جنگ دوم روسیه با ایران كه باز به شكست ایران انجامید با امضای معاهده تركمنچای مورخ 21 فوریه 1828 پایان یافت و ایران طبق این معاهده هم ایروان، نخجوان، اردوباد و مغان را از دست داد و باردیگر مفاد قرارداد گلستان را نیز تایید كرد و قبول كرد كه مبلغی هم به روسیه غرامت بپردازد و فعالیت كشتیرانی اش در دریای مازندران محدود شود. طبق این معاهده، روسیه حق «كاپیتولاسیون» نیز به دست آورد. آصف الدوله و میرزا ابوالحسن خان كه از جانب ایران معاهده تركمنچای را امضا كرده بودند در آن زمان متوجه محدودیت كشتیرانی و حق كاپیتولاسیون نشده بودند زیرا كه معلومات و تجربه دیپلماتیك كافی نداشتند.
    تا زمان استیلای روسیه، منطقه ای كه امروز جمهوری آذربایجان را تشكیل می دهد، خاك اصلی ایران و گرجستان و ارمنستان تحت الحمایه ایران بودند. روسها پس از تصرف موقت «دربند» قفقاز در سال 1727 چشم طمع از سایر نواحی این منطقه برنداشته بودند كه با استفاده از قزاقهایی كه به تزارها پناهنده شده بودند به دست اندازی در این ناحیه ادامه دادند (قزاق در لغت یعنی ماجراجو ).
     پس از فروپاشی شوروی كه برجای امپراتوری روسیه نشسته بود، یكی از دو طرف قراردادهای گلستان و تركمن چای، از میان رفته و دیگر وجود نداشت؛ با این كه نخجوان از لحاظ جغرافیائی منطقه ای "جدا" است، بر خلاف پیش بینی های قبلی، از تهران صدایی و ادعایی به گوش نرسید!.
    جمعیت مناطقی كه در 1829 در اختیار امپراتوری روسیه قرار گرفت در زمان فروپاشی شوروی (سال 1991) جمعا 17 میلیون نفر بود. یك غفلت گورباچف، نه تنها همه این تلاشهای دویست ساله مسكو را برباد داد بلكه دردسرهایی برای ورّاث خود (دولت كنونی روسیه) برجای گذارد كه برطرف ساختنش آسان نیست و اگر موضوع سلاح اتمی و قدرت تخریبی آن دركار نبود بعید نبود كه ماجرای هشتم آگوست 2008 و حمله نظامی گرجستان به اوستیای جنوبی، غرب و شرق را برسر گرجستان وارد جنگ می کرد.
    (درباره جنگهای ایران و روسیه و اوضاع قفقاز مطالب متعدد در زمان خود در این سایت آمده است)
درگذشت مشکوک نخستین رئیس الوزرا پس از مشروطیت
میرزانصرالله مشیرالدوله
در چنین روزی در سال 1286 در تهران اعلام شد که میرزا نصرالله مشیر الدوله 21 شهریور (دو روز پیش از آن) درگذشته است. مرگ میرزا نصرالله خان که به درستی معلوم نشده که هوادار استبداد بود یا مشروطه، ناگهانی و مشکوک اعلام و وعده رسیدگی در این زمینه داده شده بود.
    میرزا نصرالله خان نخستین رئیس الوزرا پس از مشروطیت ایران بود. وی قبل از مشروطیت هم به سمت رئیس الوزرایی دست یافته بود. پس از وی، میرزا علی اصغرخان اتابک به سمت رئیس الوزرایی تعیین شده بود.
کناره گیری مخبرالسلطنه از نخست وزیری به اشاره رضاشاه
مخبرالسلطنه هدایت
23 شهریور 1312 هجری اعلام شد كه مهدی قلی هدایت (مخبرالسلطنه) از ریاست دولت كناری كرده و محمدعلی فروغی نخست وزیر ایران شده است. کناره گیری هدایت به خواست رضا شاه صورت گرفته بود. هدایت در نخستین کابینه پس از مشروطه شدن ایران وزیر تجارت بود.
     در کابینه هدایت، فروغی وزیر امور خارجه، حسن تقی زاده وزیر دارائی و علی اکبر داور وزیر دادگستری بودند. در زمان همین کابینه قانون تمدید قرارداد نفت با انگلستان تصویب، تیمورتاش به جرم اخذ رشوه به پنج سال زندان و دکتر لیندنبلات آلمانی مدیر بانک ملی به جرم دادن گزارش خلاف واقع به 18 ماه حبس محکوم شده بودند. اشاره رضاشاه به کناره گیری هدایت سه ماه پس از تصویب قرارداد نفت (پیش از آن که اعتبار قرارداد اولیه منقضی شود) صورت گرفته بود. تمدید قرارداد نفت موسوم به قانون سال 1933 از قوانین ننگین ایران بشمار می رود زیرا که به موجب آن، مدت و منطقه مشمول قرارداد افزایش یافته بود و از همان زمان رجال میهندوست در صدد برآمده بودند تا در فرصت مناسب (که 17 سال بعد دست داد) کل این قرارداد را ابطال و دست انگلیسی ها را از ایران کوتاه کنند.
بازداشت دو وزیر
23 شهریور 1357 هجری (14 سپتامبر 1978 ) و در جریان انقلاب، منصور روحانی و فریدون مهدوی، دوتن از وزیران سابق، به اتهام سوء استفاده از قدرت و مقام خود بازداشت شدند. بعدا وزیران و مقامات دیگری ازجمله امیر عباس هویدا هم به زندان فرستاده شدند، اما کسی جدی بودن این عمل را باور نداشت و آن را یک بازی برای ساکت کردن مردم می دانست. یكی از اتهامات مهدوی اعمال نفوذ در انتخابات شوراها در مهرماه 1355 بود. در آن زمان مهدوی عملا رئیس حزب رستاخیز بود. پس از پیروزی انقلاب، تنی چند از وزیران و مقاماتی که به این صورت، از فبل بازداشت بودند و نتوانسته بودند در دو روز 21 و 22 بهمن سال 1357 فرار کنند به رای قاضی شرع (صادق خلخالی) اعدام شدند.
سند تازه اثبات مالکیت جزایر 3گانه در خلیج فارس، به روایت روزنامه کیهان
روزنامه کیهان چاپ تهران در صفحه دوم شماره 24 شهریور 1387 (14 سپتامبر 2008) خود در گزارشی از قول یک رادیو دولتی آمریکا و به نقل از "مجید تفرشی" پژوهشگر تاریخ در لندن چنین گزارش کرده بود:
    "وقتی من (مجید تفرشی) و دیگران برای دیدن اسناد سال 1972 (از طبقه بندی خارج شده دولت لندن) مراجعه كردیم، اعلام شد این اسناد حساس هستند و ممكن است انتشار آنها كفه را به نفع یكی از طرفین دعوا (ایران) سنگین كند. بنابراین، حداقل تا 10 سال (دیگر) آزاد نمی شوند!.".
    طبق همین گزارش کیهان، مجید تفرشی گفته است: " براساس این اسناد (اسناد مورد بحث، و برملاء شده دولت لندن) كه (او) به تازگی رؤیت كرده نقشه ای دیده می شود كه مساحان یا نقشه كش های انگلیسی در سال 1886 تهیه كرده و ملكه ویكتوریا توسط لردسالزبوری به ناصرالدین شاه هدیه داده بود. این نقشه كاملاً نشان از ایرانی بودن جزایر (سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) دارد. طبق اسناد، لردسالزبوری بعداً (پس از پشیمان شدن از دادن نقشه به ناصرالدین شاه) گفته بود اعطای این نقشه و بهره برداری ایران از آن به من یاد داد که هرگز به هیچ دولت خارجی نقشه هدیه نكنم.".
    وی (مجید تفرشی) در توضیح خود افزوده بود: "تا سال 1903 كه نیروهای انگلیسی جزایر سه گانه را اشغال نكرده بودند، جزایر به مدت طولانی و به طور كامل در اختیار ایران بودند و ساكنان آنها هم از صفحات جنوبی ایران بوده اند. اما از آن سال جزیره ها از سوی انگلستان - در دوره ضعف دولت مظفرالدین شاه- اشغال شدند و تا سال 1971 در دست انگلیسی ها باقی مانده بودند.".
    انگلستان در دهه 1970 شرق سوئز و ازجمله خلیج فارس را ترک کرد.
در قلمرو ادبیات
دولتمردان «تاریخنگاران» را تنها بگذارید
14 سپتامبر سال 1989 « رابرت پن وارن » شاعر و داستان نگار آمریكایی و نویسنده داستان معروف « همه مردان پادشاه » در 84 سالگی درگذشت. وی استاد ادبیات دانشگاههای ییل ، لوئیزیانا و مینه سوتا بود. داستان « همه مردان پادشاه » درباره سیاستمداری به نام « ستارك » بود كه مردم به چشم امید به او دوخته بودند ، ولی همین كه با آراء و كمك مردم به قدرت رسید ، سیاستباز و مانند دیگران فاسد شد و منافع مردم را كه قبلا آن همه دم از آن زده بود به فراموشی سپرد و به این ترتیب آرزوی مردم را برباد داد و باعث سلب اعتماد آنان شد و....
    « وارن » علاوه بر مجموعه شعر و داستانهای متعدد ، تالیفات دیگر از جمله كتب درسی دارد. همه داستانهای او زمینه تجربه انسانی دارد و پاره ای از انها تجربه های خود او را منعكس می كند. وی كار داستان نویسی را از تجربه های خود شروع كرده بود.
    «وارن» در رساله ای درباره نگارش تاكید بر آن دارد كه دولتمردان « تاریخ نگاران » را تنها بگذارند و در كار آنان مداخله نكنند تا نسلهای بعدی از واقعیات امروز آگاه شوند و پند و اندرز بگیرندو از همه مهمتر اشتباهات را تكرار نكنند. « وارن » برنده چندین جایزه ادبی از جمله دوبار جایزه پولیتزر شده بود.
سایر ملل
روزی که ارتش ایالات متحده مكزیكو سیتی را تصرف کرد
Winfield Scott
14 سپتامبر سال 1847 واحدهای ارتش آمریكا به فرماندهی ژنرال وینفیلد اسكات Winfield Scott مكزیكو سیتی پایتخت كشور مكزیك را كاملا به تصرف خود در آوردند تا این دولت مجبور شود از دعاوی خود نسبت به ایالات از دست داده واقع در شمال «ریو گرانده» و نیز كالیفرنیا دست بردارد. نیروهای آمریكایی در دو ستون جداگانه وارد مكزیك شده و ضمن چند زد و خورد واحدهای ارتش مكزیك را شكست داده بودند. نزاع دو کشور از سال 1845 بر سر تکزاس آغاز شده بود که دولت واشنگتن آن را ضمیه قلمرو خود کرده بودو تکزاس در سال 1836 اعلام استقلال کرده و یک جمهوری شده بود.
آربنز پس از دكتر مصدق
«ژاكوبو آربنز» رئیس جمهوری چپگرا ـ ناسیونالیست گواتمالا از 1951 تا 1954، كه دولت او در 1954 با كودتایی شبیه ماجرای 28 مرداد برانداخته شد در این روز در سال 1913 به دنیا آمده بود.
    وی همانند دكتر مصدق تا پایان عمر در تبعید بود.
    آربنز بسال 1971 درگذشت.
لونیک- 2 نخستین ماهواره ای که برماه فرود آمد
لونیک ـ 2 ماهواره شوروی كه بر قمر زمین فرود آمد
14 سپتامبر سال 1959 دانشمندان شوروی نخستین ماهواره ساخت دست بشر به نام Lunik-2 را در كره ماه فرود آوردند. این ماهواره دو سال پس قرار گرفتن نخستین انسان (گارگارین - سرگرد شوروی )در مدار زمین ، در ماه نشست. شوروی همچنین نخستین کشوری بود که موشک قاره پیما ساخت ، ولی پس از فروپاشی این اتحادیه دیگر نامی از این همه پیشرفت علمی - نظامی نیست و صدایی از مسکو که روزگاری ابرقدرت بود بر نمی آید ؛ همه در این سرزمین خاموش شده اند - چرا؟!.
    
مرگ "گریس كلی"
گریس كلی بازیگر فیلمهای هالیودد كه با پادشاه كشور بسیاركوچك، اما ثروتمند موناكو ازدواج كرده بود 14 سپتامبر 1982 در یك حادثه رانندگی در این منطقه كشته شد. برخی به این حادثه به چشم سوء ظن نگاه می كردند. درآمد موناكو كه در داخل فرانسه قرار گرفته از قمارخانه هایش است. گریس كلی كه پس از ازدواج، عنوان پرنسس به دست آورده بود از علائق سینمایی دست نكشید و عضو هیات مدیره كمپانی های فیلم سینمایی قرن 21 و فاكس بود.
ترور رئیس جمهوری لبنان
بشیر جمایل
14 سپتامبر سال 1983 بشیر جمایل رئیس جمهور منتخب لبنان بر اثر انفجار بمب كشته شد. با کشته شدن بشیر که یک مسیحی مارونی بود بحران این كشور كه از 1974 آغاز شده بود شدت بیشتری یافته بود.
    
تایید غیر مستقیم اشغال نظامی عراق از سوی اتحادیه عرب
معمر قذافی كه از دیرباز ازكم كاری و ضعف اتحادیه عرب (مرکب از 22 عضو) خسته شده بود با استفاده از فرصتی كه مصوبه تازه این اتحادیه برایش فراهم آورده 13 سپتامبر 2003 اعلام داشت كه مردم لیبی باید در یك رفراندم در زمینه خروج از این اتحادیه نظر دهند. وی از 14 سپتامبر سرگرم تبلیغ برای جلب نظر لیبیایی ها شده بود. هفته پیش از آن، اتحادیه عرب موافقت کرده بود که کرسی عراق در این اتحادیه به شورای حکومتی موقت عراق که از سوی آمریکا منصوب شده بود داده شود که به منزله صحه گذاردن بر اشغال نظامی عراق تلقی شده بود.
تظاهرات بر ضد مقامات دانشگاه ییل در «نیوهیون» آمریكا


چهاردهم سپتامبر 2003 پلیس شهر «نیو هیون» آمریكا بیش یكصد تن از كسانی را كه به حمایت از كارگران دانشگاه معروف «ییل» دست به تظاهرات خیابانی زده بودند بازداشت كرد. در این تظاهرات بیش از ده هزار تن شركت كرده بودند. كارگران دانشگاه درخواست مزد و تسهیلات رفاهی بیشتر کرده بوده اند كه با آن موافقت نشده بود. بانو «مگ ریكو» كارگر ناهارخوری دانشگاه كه یكی از دستگیر شدگان بود از داخل خودرو پلیس به خبرنگاران گفته بود: نگران رفتن زندان و بودن در كنار جانیان نیست، زیرا كه تا كنون هم برای جانیان كار كرده است!.
     تظاهرات و آزادی بیان و اعتصاب در آمریكا آزاد است و این عده به اتهام برهم زدن ترافیك شهر دستگیر شده بودند!. عکس بالا گوشه ای از این تظاهرات را نشان می دهد.
رفراندم برای کاهش غرامت مدنی
تكزاسی ها 14 سپتامبر 2003 در یك رفراندم بی سابقه شركت كردند كه نامش را اظهار نظر درباره تبصره 12 گذارده بودند. این تبصره سقف غرامت مدنی غیر اقتصادی در این ایالت را به 750 هزار دلار محدود كرده است. دلیل انشاء این تبصره این بوده است كه پزشكان به علت بالا بودن نرخ «بیمه طبابت غلط» شغل دیگری برای خود پیدا كرده و ایالت دچار كمبود دكتر شده بود. برای مثال: بیمه طبابت غلط یك جراح سالانه 140 هزار دلار (حدود 140 میلیون تومان) بود كه درآمد او پس از كسر مالیات و عوارض و هزینه دفتر كمتر ازآن می شد. چنین وضعیتی در سراسر آمریكا وجود دارد كه تكزاسی ها زودتر از دیگران در صدد رفع آن برآمده بودند.
مردم مرفه کشور ثروتمند نروژ چیها را بر سر کار آوردند، چرا؟
نتیجه انتخابات پارلمانی 11 سپتامبر 2005 نروژ، از كشورهای ثروتمند و مرفه جهان، شگفت انگیزه بود و نشان داد كه بزرگترین خواست بشر همچنان تامین برابری اجتماعی - اقتصادی است. برابری سیاسی کافی نیست.
     در این انتخابات، مردم نروژ ائتلاف راستگران و میانه روها را بركنار و چپ ها را روی كار آوردند. نروژی ها بارها دولت پیش از انتخابات سال 2005 میهن خود را متهم كرده بودند كه سیاستش باعث پولدارتر شدن پولدارها شده كه نتیجتا در جامعه ایجاد طبقه و تبعیض می كند. نروژی ها دولت راستگرایان را برغم وعده این دولت که به امور رفاهی و رایگان و یكنواخت ساختن مطلق آموزش و پرورش و ... توجه کامل خواهد کرد بركنار كردند.
    احزاب برنده انتخابات عبارتند از: سوسیالیستها، كارگر و كشاورز.
غفلت یک کارگر دو میلیون نفر را به زحمت افکند!
قطع برق در منطقه ای از شهر لس آنجلس كه 12 سپتامبر 2005 اتفاق افتاد و دو میلیون تن از مردم را به زحمت انداخت، در آسانسورها محبوس ساخت، كامپیوترها و سایر فعالیت ها را متوقف ساخت نتیجه غفلت یك كارگر كه اشتباها یك سیم را قطع كرده بود اعلام شده است.
    این حادثه نشان داد كه در جهان تكنولوژیك امروز، دقت افراد هم باید زیاد باشد و نباید انجام هر كاری را به هركس سپرد.
برخی دیگر از رویدادهای 14 سپتامبر
 • 908:   اعراب مسلمان تصرف سرزمین سومالی در آفریقا را تكمیل كردند. سومالی به معنای سرزمین شیر است.
 • 1521:   در این روز اعلام شد كه دولت پرتغال با یافتن راههای دریایی و تصرف سرزمین دوردست و دست یافتن بر طلای گینه و صدور شكر و ادویه و سایر كالای شرق به اروپا ثروتمندترین كشور این قاره شده است.
 • 1752:   انگلستان تقویم پاپ گریگوری را پذیرفت و دوم سپتامبر را به چهاردهم این ماه تبدیل كرد.
 • 1812:   نیروهای ناپلئون بناپارت وارد مسكو شدند كه از سوی ساكنان آن و ارتش روسیه آتش زده شده بود. با وجود این ناپلئون تا ماه بعد در مسكو ماند. مسكو دو روز پیش از ورود ناپلئون آتش زده شده بود تا نظامیان وی دچار مشكلات آذوقه و علیق شوند.
 • 1901:   در پی ترور «ویلیام مك كینلی» رئیس جمهور وقت آمریكا، معاون او تئودور روزولت برجایش نشست كه روزنامه ها او را «هارون الروزولت ( مشابه هارون الرشید)» لقب داده بودند و سیاست خارجی او بود كه امپریالیسم آمریكا را خلق كرد
      .
      
 • 1917:   برجستگان روسیه با هدف پیشگیری از یك انقلاب بزرگ توده ها (بلشویكی)، نظام حكومتی آن كشور را «جمهوری» كردند، ولی این عمل مانع از وقوع انقلاب نشد.
 • 203:   سوئدی در یك رفراندم، یورو را به عنوان پول ملی خود رد كردند و با این عمل، احترام به تاریخ خود و وفاداری به گذشته را ثابت كردند.
 • 2005:   در ایران بهای سكه طلا (بهار آزادی طرح جدید) به رغم افزایش درآمد ایران از نفت در چند روز اخیر به افزایش گذارده و میزان افزایش، باوجود این كه نه ایام عید در پیش است و نه مراسم دیگر، چشمگیر است، با وجود این هیچیک از روزنامه های تهران در این زمینه تفسیر و خبر مشروح با ذکر دلیل ننوشته بود،چرا؟.
 • روزنامک نوشیروان (تاریخ جاری)
  بزرگترین تظاهرات خودجوش مردم، اما نتیجه هیچ!
  چند جسد از 24 مقتول انتقامیگیری گروههای ارتکاب جرم در مکزیک از یکدیگر

  سیزده روز پس از پایان یك رشته تظاهرات و اعتراضهای صدها هزارنفری در گوشه و كنار كشور مكزیك برضد جرایم سازمان یافته، آدمربایی، قتل و قاچاق مواد مخدر، سیزدهم سپتامبر 2008 در حاشیه مكزیكو سیتی و بیخ گوش دولت در كنار یك بزرگراه و نه چندان دور از یك پارك ملی 24 جسد به دست آمد كه به طریقه اعدام كشته شده بودند. همه اجساد با شلیك گلوله به مغرشان جان داده بودند و دست های برخی از آنان هم از پشت بسته بود. پلیس گفته بود كه كار دسته های رقیب قاچاق موادمخدر است كه به این ترتیب از یكدیگر انتقام می گیرند. مكزیك دیرزمانی است كه مسیر انتقال مواد مخدر به ایالات متحده شده است. تظاهرات ضد جنایت در مكزیك (که در چند روز آخر آگوست 2008 برپا شده بود) پس از وعده رئیس جمهور این كشور كه با جرائم سازمان یافته مبارزه خواهد كرد پایان یافته بود. این نخستین تظاهرات وسیع خودجوش و سراسری مردم معمولی برضد یك مشكل اجتماعی در طول تاریخ بشمار آورده شده است. كثرت جرم و جنایت، مكزیكی ها را مجبور به این اعتراض های گروهی كرده بود.
      كشف 24 جنازه همچنین مصادف بود با سالروز تصرف مكزیكو سیتی توسط نیروهای دولت واشنگتن به فرماندهی ژنرال اسكات در سال 1847. تصرف این شهر دنباله دو سال جنگ دو كشور بود كه بالاخره دولت مكزیك مجبور شد از مناطق مختلفی از تكزاس تا كالیفرنیا صرفنظر كند و آنها را به دولت آمریكا وابگذارد.
      
  تصاویری از تظاهرات صدها هزارنفری خودجوش مکزیکی ها برضد افزایش جرم و جنایت در آن کشور در روزهای پایانی ماه اوت 2008