اس ام اس عاشقانه"فلسفی"تولد "سرکاری"عکس های دیدنی بهترین سایت اس ام اس عاشقانه سرکاری جدید تولد و بروز عکس های توپ عکس های خ ف ن -عکس جالب و دیدنی دانلود رایگان برنامه دانلود رایگان زندگینام ی مشاهیر ایران و جهان چت رم تبلیغات رایگانبازی سگا ,عکس, وبگردی, وبگردی ,گروه بزگ وبگردی, عکس بهنوش بختیاری , تیتراژ ماه عسل , تصاویر متحرک , counter strike 1.6 patch , rapidkill pro , اس ام اس عید فطر , اس ام اس عید فطر , عکس زن , , اس ام اس جالب , مدیر وبلاگ: رویا سامانی http://sms-jok124.mihanblog.com 2019-09-13T02:22:14+01:00 text/html 2010-09-20T09:08:17+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن سنگ قبرهایی با نوشته‌هایی بسیار بامزه!! (عكس) http://sms-jok124.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;" class="cl"><br> </div><div style="text-align: center;"> <span class="content-title"><font size="3">سنگ قبرهایی با نوشته‌هایی بسیار بامزه!! (عكس)</font><br><br><br><br></span> </div>ینک در آغوش پروردگاری. خدایا مواظب کیف پولت باش! <p style="text-align: center;"><img src="http://www.hipersian.com/uploads/admin/sange03.jpg" alt="" border="0" width="410" height="292"></p><p style="text-align: center;">در ادامه<br></p> text/html 2010-09-20T09:04:41+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج! http://sms-jok124.mihanblog.com/post/168 <span class="content-title">آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!</span> <div id="short-body"> <div class="img"><img src="http://www.hipersian.com/uploads/admin/f9e197a0f801.jpg" alt="آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!" border="0" width="180px" height="120px"></div> <div class="desc"><div class="pad5">با توجه به این كه طبق گفته رییس جدید سازمان ملی جوانان، قرار است اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج برای پسران اجباری شود و ...</div></div> </div> <div class="full-body"><p><a name="656"></a></p> <p style="text-align: justify;">با توجه به این كه طبق گفته رییس جدید سازمان ملی جوانان، قرار است اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج برای پسران اجباری شود و دخترها تنها اجازه بله گفتن به كسانی را داشته باشند كه دوره سه ماهه مهارت های ازدواج را گذرانده باشد، دیدیم بهتر است با این رییس جدید از در دیگری وارد شویم و به جای آن كه مثل رییس قبلی، هر حرفی زد، بلافاصله آن را در این وبلاگ تبدیل به سوژه كنیم، به كمكش برویم. شاید واقعا این بندگان خدا نمی دانند مشكل ازدواج جوانان كجایشان است!</p> <div class="news-lead" style="text-align: justify;"> <div class="news-content">از این روی، یك عدد آزمون اختصاصی طراحی كرده ایم تا در پایان دوره ، جوانان را با آن محك بزنند و گواهینامه ازدواج را به كسانی بدهند كه در پاسخگویی امتیاز خوبی كسب كرده باشند.</div> </div> <p><br></p></div> text/html 2010-09-20T08:45:44+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن اس ام اس عاشقانه فوق العاده زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی http://sms-jok124.mihanblog.com/post/167 <span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><font color="#000000"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><font color="#333333"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><p align="center"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 0, 153); font-size: medium;"><strong>&nbsp; اس<span style="color: rgb(102, 102, 204);"> ام</span> اس<span style="color: rgb(153, 0, 102);"> </span><span style="color: rgb(102, 0, 204);">عاشقانه</span> فوق العاده<span style="color: rgb(102, 102, 204);"> زیبای</span> انگلیسی<span style="color: rgb(102, 0, 204);"> با ترجمه</span> فارسی</strong></span></p> <p align="center"><img src="http://irupload.ir/images/hb7n3rmh1nt5rzqckos.jpg" alt="اس ام اس عاشقانه انگلیسی sms-jok.ir" align="baseline" border="0" hspace="0"></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">Love is Pure</p> <p align="center">Love is Sure</p> <p align="center">Love is sweet poison</p> <p align="center">that Doctors can’t cure</p> <p align="center">عشق یعنی پاکی</p> <p align="center">عشق یعنی اطمینان</p> <p align="center">عشق یه زهر شیرینه</p> <p align="center">که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!</p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa">&nbsp;<span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><br>There are 3 steps to happiness:</p> <p align="center">1. you, 2. me, 3. our hearts, 4. eternity</p> <p align="center">سه گام برای رسیدن به شادی وجود داره :</p> <p align="center">۱- تو&nbsp;&nbsp; ۲- من&nbsp;&nbsp; ۳- قلبامون….و بعد ابدیت!</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong>بقیه در ادامه مطلب</strong></p></span></font></span></span></font></span> text/html 2010-09-20T08:42:09+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن اس ام اس زیبا جملات بزرگان http://sms-jok124.mihanblog.com/post/166 <span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><font color="#000000"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><font color="#333333"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: rgb(153, 0, 153); font-size: medium;">اس ام اس<span style="color: rgb(102, 102, 204);"> زیبا</span> <span style="color: rgb(153, 0, 51);">جملات</span><span style="color: rgb(102, 0, 204);"> بزرگان</span></span></strong></p> <p align="center"><span style="font-size: medium;"><img src="http://irupload.ir/images/esvx7t5sg0xz631nhbpg.jpg" alt="اس ام اس فلسفی sms-jok.ir" align="baseline" border="0" hspace="0"></span></p> <p align="center">سام منتز : بهترین درمان برای قلوب شکسته این است که دوباره بشکند .<span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"></span></span></span></span></p> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> <p align="center"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><br>تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است</p> <p align="center">((میگذرد))</p> <p><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> <blockquote style="margin-left: 0px;" dir="rtl"> <p align="center"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> </blockquote> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><br>وقتی تنهاییم دنبال یارمیگردیم وقتی پیداش کردیم دنبال عیب هاش می گردیم وقتی از دستش دادیم دنبال خاطره هاش می گردیم وبازتنهاییم</p> <p><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> <p align="center"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span></span></span></span></span></p> <p align="center">هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)</p> <p><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> <p align="center"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><br>بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند .......</p> <p align="center">و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما ..........</p> <p align="center">&nbsp; نــخــواســت</p> <p><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> <p align="center"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><br><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span></span></span></span></span>چه عزیز است دل غمگینی كه اندوهش مانع از آن نمی شود كه با دلهای شاد سرودی سراید .</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"> <p align="center"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="fa"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-size: 9pt;" lang="fa"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> <p align="center"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Georgia,Times New Roman,Times,Serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 102, 255);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 153);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 255);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 102, 255);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 0, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span><span style="color: rgb(102, 51, 153);">*</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span><span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>*<span style="color: rgb(102, 51, 204);"> *</span> <span style="color: rgb(102, 0, 102);">*</span> * <span style="color: rgb(102, 102, 204);">* </span>* <span style="color: rgb(102, 0, 102);">* </span></span><span style="color: rgb(102, 51, 204);">*&nbsp;</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p align="center">&nbsp;</p> </span></span></span></span></span></span></p> <p align="center"><br>باران رحمت خدا همیشه می بارد,<br>تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><strong>بقیه در ادامه مطلب</strong></p></span></font></span></span></font></span> text/html 2010-09-18T08:41:11+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن اس ام اس جدید http://sms-jok124.mihanblog.com/post/165 <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"><tbody><tr><td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2068 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس عاشقانه </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> غربت را نباید در الفبای شهرغربت جستجو كرد.همین كه عزیزت رو به طرف دیگری كرد،تو غریبی. <br> </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2067 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس زیبا </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> یادت باشه وقتی كسی برات میمیره،اونقدر مرام داشته باشی كه سر قبرش گل بذاری <br> </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2066 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس زیبا </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> سعی کن راز ها رو تو دلت دفن کنی حتی اگر دشمنت باشه , وگر نه توچشم همه بی اعتبار خواهی موند <br> </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2065 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس عاشقانه </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان <br> </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2064 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس زیبا </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده ! <br> <img src="http://4jok.com/assets/images/bullet03.gif" title="نام فرستنده" alt="فرستنده"> فرستنده : s.r </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2063 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس زیبا </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش <br> <img src="http://4jok.com/assets/images/bullet03.gif" title="نام فرستنده" alt="فرستنده"> فرستنده : s.r </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2062 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس فلسفه </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم <br> <img src="http://4jok.com/assets/images/bullet03.gif" title="نام فرستنده" alt="فرستنده"> فرستنده : titan </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2061 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس فلسفه </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> این كه چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است <br> </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2060 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس فلسفه </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> یا چنان نمای که هستی ،یا چنا باش که می نمایی . بایزید بسطامی <br> <img src="http://4jok.com/assets/images/bullet03.gif" title="نام فرستنده" alt="فرستنده"> فرستنده : navid </div></td> </tr> </tbody></table> <br> <br> <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody><tr> <td bgcolor="#ff9900" width="10" height="25"><span class="style9"></span><br></td> <td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><span class="style10"><span class="style5 style2 style4"> &nbsp;&nbsp; 2059 &nbsp;|&nbsp; اس ام اس زیبا </span> | شهریور 1389 </span></td> </tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><div class="style10"> <br> لحظه ها را گذراندیم تا به خوشبختی برسیم غافل از آنکه خوشبختی همان لحظه هایی بود که گذشت <br> </div></td> </tr> </tbody></table> <br> </td><td bgcolor="#ead7ff" width="99%"><br></td></tr><tr><td colspan="2" bgcolor="#ffffff" height="25"><br></td></tr></tbody></table> text/html 2010-09-16T08:28:22+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز 16 سپتامبر http://sms-jok124.mihanblog.com/post/164 <TABLE dir=rtl style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 height=288 cellPadding=2 width=580 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=bottom align=right width=595 height=15></TD></TR> <TR> <TD class=h6 vAlign=bottom align=right width=595 height=23>ایران </TD></TR><!--- Event Title --> <TR> <TD class=h4 dir=rtl align=middle width=595 height=27> <P>25 شهریور روز بزرایرانیان عهد باستان نخستین مردمی بوده اند كه برای ادای احترام و بزرگداشت و سپاسگزاری از سالخوردگان روز مشخصی را در سال تعیین كرده بودند و این روز، 25 شهریور ماه هر سال بود و قدمت آن به 3 سه هزار سال می رسد. در آن زمان و تا 14 قرن پیش، روزهای هر ماه ایرانی نام خاص داشت و روز 25 شهریور "اشیش وانگ Ashish vangh" خوانده می شد كه روز رحمت خدا، اخلاقیات و معنویات و روان پاك بود. ماه شهریور «شهرور shehrevar »تلفظ می شد. پس از انقراض ساسانیان، چون در ایام نوروز هم به دستبوس پیران قوم رفتن رسم بود، این مراسم اختصاص به نوروز یافت و به تدریج روز سالخوردگان (25 شهریور) كمرنگ و در ایران به فراموشی سپرده شد. ولی، كشورهای دیگر و عمدتا از قرن بیستم آن را برای خود احیاء كرده اند كه در كشورهای انگلیسی زبان به «سینیور دی» معروف است. نخستین قانون كیفر عمومی ایران عدم توجه فرزندان به والدین سالخورده را جرم شناخته بود كه مجازاتی از درجه جنحه داشت.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در سال 1720 میلادی جاماسب ولایتی كه "دستور زرتشتیان" كرمان بود به بمبئی رفت تا تاریخچه "روز سالخوردگان" را با سایر محققان پارسی هند بنویسند و آن را زنده كنند كه بعدا مینوچهر هومجی از پارسیان بمبئی هند این كار را كرد.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ژاپنی ها 15 سپتامبر (24 شهریور) را به عنوان روز سالخوردگان برگزار می كنند كه گمان نمی رود ربطی به روز باستانی سالخوردگان ایران داشته باشد. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;باید توجه داشت كه از دو دهه پیش توجه به سالخوردگان و بازنشستگان در سراسر جهان چشمگیر شده است. در آمریکا درمان سالخوردگان مطلقا رایگان است و بسیاری از فروشگاهها در روز معینی از هفته، اجناس خود را به آنان با 15 درصد تخفیف می فروشند. بعضی شرکتهای هوایی به سالخوردگان تخفیف قابل ملاحظه می دهند و استفاده از اتوبوسهای شهری برایشان رایگان است، به همین گونه شرکت در کلاسهای درس در هر سطحی. گداشت سالخوردگان در ایران باستان</P> <P>درادامه مطلب</P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-09-16T05:28:37+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن اس ام اس عاشقانه از فریدون مشیری http://sms-jok124.mihanblog.com/post/163 <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #990066"><SPAN style="COLOR: #990099">اس ام اس</SPAN> <SPAN style="COLOR: #6666cc">عاشقانه</SPAN> از <SPAN style="COLOR: #660099">فریدون</SPAN> مشیری</SPAN> </STRONG></SPAN></P> <P align=center><IMG alt=" جملات عاشقانه فریدون مشیری sms-jok.ir" hspace=0 src="http://irupload.ir/images/dsy3dwbaj65r0d4493u3.jpg" align=baseline border=0></P> <P align=center>تنها<BR>غمگین<BR>نشسته با ماه<BR>در خلوت ساکت شبانگاه<BR>اشکی به رخم دوید ناگاه<BR>روی تو شکفت در سرشکم<BR>دیدم که هنوز عاشقم آه</P> <P align=center><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia,Times New Roman,Times,Serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366"><SPAN style="COLOR: #6666ff">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660099">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633ff">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6666ff"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6600cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #663399">*</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6633cc"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">*&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333">بقیه در ادامه مطلب</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><BR><POSTCONTINUE> <P align=center><STRONG><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#cc0099 size=4>ادامه مطلب</FONT></STRONG></P></POSTCONTINUE><BR> text/html 2010-09-14T15:29:30+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن عمراً اینارو بدونی....... http://sms-jok124.mihanblog.com/post/162 <P align=center><STRONG><FONT color=#ccff33><FONT color=#333399 size=3>عمراً اینارو بدونی....... </FONT></P> <P align=right>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 146px; HEIGHT: 180px" height=459 alt=bahal hspace=0 src="http://www.physics.mcgill.ca/~arobic/funny/funny.jpg" width=203 align=right border=0></P></FONT></STRONG> <P align=right><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT color=#333399><IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/30.gif" width=18>1- توماس ادیسون از تاریکی وحشت داشت<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/05.gif" width=18> 2- صدای اردک اکو ندارد<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/06.gif" width=18> 3- چشمهای شتر مرغ از مغزش بزرگتر&nbsp;&nbsp;است <IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/07.gif" width=18>4- مورچه ها نمی خوابند<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/16.gif" width=18> 5- الفبای مردم هاوایی 12 حرف دارد <IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/22.gif" width=18>6- کد کشور روسیه 007 است <IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/13.gif" width=18>7- اگر سر سوسک را قطع کنند برای چند هفته زنده می مینند<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/23.gif" width=18> 8- ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط 16 سانتی متر تغییر میکند<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/26.gif" width=18> 9- آدامس توسط یک فرمانده جنگی اختراع ش<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/11.gif" width=18> </FONT></STRONG></P> text/html 2010-09-14T15:25:15+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن عکسهای دیدنی و عجیب موجودات ناشناخته…حتما ببین http://sms-jok124.mihanblog.com/post/161 <P align=center><FONT size=3>عکسهای دیدنی و عجیب موجودات ناشناخته…حتما ببینین!!!</FONT></P> <P align=center><IMG src="http://www.pix2pix.org/pic/update/9.jpg"></P> <P align=center>خود یارو هم عجیب الخلقه میزنه<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></P> <P align=center><STRONG>در ادامه</STRONG></P> text/html 2010-09-14T14:39:13+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن جدال بین مرد و خرس که با دزد و پلیس بازی یکن ! http://sms-jok124.mihanblog.com/post/160 <P align=center><FONT size=3>جدال بین مرد و خرس که باید دزد و پلیس بازی یکن !</FONT></P> <P align=center><IMG height=279 alt="مرد و خرس | www.mr-star.net" hspace=0 src="http://general-it2.persiangig.com/IMG/khers/khers%5Bwww.mr-star.net%5D.jpg" width=430 align=absMiddle border=0></P> <P> </P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-09-14T14:31:28+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن داستان کوتاه و پند آموز راه بهشت راه بهشت http://sms-jok124.mihanblog.com/post/159 <H2 class=hl align=center><FONT color=#009900 size=3>داستان کوتاه و پند آموز راه بهشت راه بهشت</FONT></H2> <P class=hl align=center><IMG style="WIDTH: 444px; HEIGHT: 332px" height=417 src="http://funshad.com/Pics/FunShad.Com-20091002-6602294be910b1e3c4571bd98c4d5484.jpg" width=444></P> <DIV class=PostBody dir=rtl><FONT color=#333333 size=2>مردی با اسب و سگش در جاده‌ای راه می‌رفتند. هنگام عبور از كنار درخت عظیمی، صاعقه‌ای فرود آمد و آنها را كشت. اما مرد نفهمید كه دیگر این دنیا را ترك كرده است و همچنان با دو جانورش پیش رفت. گاهی مدت‌ها طول می‌كشد تا مرده‌ها به شرایط جدید خودشان پی ببرند. <BR>پیاده ‌روی درازی بود، تپه بلندی بود، آفتاب تندی بود، عرق می‌ریختند و به شدت تشنه بودند. در یك پیچ جاده دروازه تمام مرمری عظیمی دیدند كه به میدانی با سنگفرش طلا باز می‌شد و در وسط آن چشمه‌ای بود كه آب زلالی از آن جاری بود. رهگذر رو به مرد دروازه ‌بان كرد و گفت: "روز بخیر، اینجا كجاست كه اینقدر قشنگ است؟" <BR>دروازه‌بان: "روز به خیر، اینجا بهشت است." <BR>- "چه خوب كه به بهشت رسیدیم، خیلی تشنه‌ایم." <BR></FONT></DIV> text/html 2010-09-14T14:26:28+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن عکسهای دیدنی http://sms-jok124.mihanblog.com/post/158 <P align=center><FONT size=5><STRONG><FONT color=#6600cc>عکسهای</FONT><FONT color=#cc33cc> دیدنی</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=5><STRONG><FONT color=#cc33cc>&nbsp;<A href="http://www.irannaz.com/"><IMG height=304 alt=http://www.irannaz.com src="http://www.irannaz.com/user_files/image/image3/0.988642001284393548_irannaz_com.jpg" width=500 border=0></A></FONT></STRONG></FONT></P> text/html 2010-09-14T14:23:41+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن بعضی ها می‌گویند: بهشت آنجاست که آزاری نباشد / کسی را با کسی کاری نباشد. اما روی این تی شرت یک جور بهشت و جهنم دیگر را هم تصویر کرده‌اند! http://sms-jok124.mihanblog.com/post/157 <P style="TEXT-ALIGN: justify">بعضی ها می‌گویند: بهشت آنجاست که آزاری نباشد / کسی را با کسی کاری نباشد. اما روی این تی شرت یک جور بهشت و جهنم دیگر را هم تصویر کرده‌اند!</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class=aligncenter title=بهشت height=640 alt=بهشت src="http://www.khabaronline.ir/images/2010/8/image001.jpg" width=467></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">بهشت جایی است که ماموران پلیس‌ بریتانیایی باشند، آشپزها ایتالیایی، مکانیک‌ها آلمانی، عشاق فرانسوی و تمام هماهنگی‌ها هم با سوئیسی‌ها باشد.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">جهنم جایی است که ماموران پلیس آلمانی باشند، آشپزها بریتانیایی، مکانیک‌ها فرانسوی، عشاق سویسی و تمام هماهنگی‌ها هم با ایتالیایی‌ها باشد!</P> text/html 2010-09-14T02:30:36+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن مهمترین رویدادهای ایران و جهان در طول تاریخ در این روز 14 سپتامبر 23شهریور http://sms-jok124.mihanblog.com/post/156 <DIV class=owner_photo></DIV> <DIV id=InPost_MihanblogShopAds style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; WIDTH: 100%; HEIGHT: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"></DIV> <TABLE dir=rtl style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 height=288 cellPadding=2 width=580 border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=bottom align=right width=595 height=15></TD></TR> <TR> <TD class=h6 vAlign=bottom align=right width=595 height=23>ایران </TD></TR><!--- Event Title --> <TR> <TD class=h4 dir=rtl align=middle width=595 height=27>ضرب سكه «داریك» در ایران </TD></TR><!--- Event Body --> <TR> <TD class=body dir=rtl align=right width=595 height=27> <TABLE cellSpacing=3 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle><IMG class=Aphoto src="http://www.iranianshistoryonthisday.com/photos/0914darius.jpg" align=left border=0></TD></TR> <TR> <TD class=caption align=middle>داریوش بزرگ<BR><BR></TD></TR></TBODY></TABLE>طبق نوشته بیشتر مورخان، 14 سپتامبر سال 488 پیش از میلاد، داریوش بزرگ (Darius the Great) شاه وقت ایران دستور ضرب سكه را كه واحد پول ایران قرار گیرد صادر كرد كه مورخان یونانی در كتابهای خود آن را «داریك Daric (منتسب به داریوش)» نوشته اند. تا زمان رواج داریك، معاملات تجاری به صورت مبادله اجناس صورت می گرفت كه كاری پیچیده بود و بازار همیشه نوسان داشت. داریوش همزمان دستور ایجاد پستخانه را در ایران صادر كرد كه تاریخنگاران وی را مبتكر «پست» و ارتباط پستی در تاریخ جهان معرفی كرده اند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;داریوش بزرگ در سپتامبر 488 پیش از میلاد همچنین ایجاد یك ارتش دائمی را برای ایران صادر كرده بود كه مورخان معاصر از آن به نام سپاه جاویدان نام برده اند. به این ترتیب، ایرانیان نخستین ملت جهان بودند كه به اهمیت وجود یك ارتش دائمی پی برده و آن را به وجود آورده بودند. پیش از آن، هنگام جنگ، دست به جمع آوری نیرو زده می شد و یک ارتش دائمی وجود نداشت. بعدا اسكندر و سپس رومیان این ابتكار داریوش را اقتباس كردند. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;داریوش در همین سال ساختن تالار صد ستون را در تخت جمشید داده بود كه محل اجتماع و دید و بازدید های عمومی باشد و نیز ساختن راه طولانی شوش به سارد (ساحل مدیترانه) را.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وی كه سال پیش از آن دستور تقسیم ایران به استان های متعدد (ساتراپی) را داده بود دو سال پس از ضرب سكه داریك و قرار دادن آن به عنوان وسیله معاملات درگذشت. داریوش واژه ساتراپ را از آن جهت انتخاب كرد كه «استاندار» بداند نگهبان ایالت خود است نه سرور مردم. </TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P></P> text/html 2010-09-14T02:19:35+01:00 sms-jok124.mihanblog.com سوزی مانکن اس ام اس فلسفی جملات زیبا http://sms-jok124.mihanblog.com/post/155 <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: medium; COLOR: #990066; FONT-FAMILY: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif"><STRONG>اس <SPAN style="COLOR: #6666cc">ام </SPAN>اس<SPAN style="COLOR: #6666cc">&nbsp;فلسفی</SPAN> جملات <SPAN style="COLOR: #6600cc">زیبا</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"> <P align=center><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><IMG class="size-full wp-image-914 aligncenter" title="smstak.com اس ام اس فلسفی" style="WIDTH: 171px; HEIGHT: 172px" height=172 alt="" hspace=0 src="http://www.smstak.com/wp-content/uploads/2010/08/jhljh.jpg" width=171 border=0></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><STRONG>سخنان بزرگان و جملات حکیمانه از بزرگترین دانشمندان ، روانشناسان و جامعه شناسان</STRONG></P> <P align=center>اگه سراب دیدید ، تظاهر كنید كه ازش آب میخورید و سیراب رد میشید. نزارید به دروغش افتخار كنه</P> <P><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia,Times New Roman,Times,Serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366"><SPAN style="COLOR: #6666ff">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660099">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633ff">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6666ff"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6600cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #663399">*</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6633cc"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">*&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P align=center>عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن را می کنند . ارد بزرگ</P> <P><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia,Times New Roman,Times,Serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366"><SPAN style="COLOR: #6666ff">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660099">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633ff">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6666ff"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6600cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #663399">*</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6633cc"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">*&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"> <P align=center>یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است. مولیر</P><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia,Times New Roman,Times,Serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366"><SPAN style="COLOR: #6666ff">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660099">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633ff">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6666ff"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6600cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #663399">*</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6633cc"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">*&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"> <P align=center>زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن . اشو</P> <P align=center><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia,Times New Roman,Times,Serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366"><SPAN style="COLOR: #6666ff">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660099">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633ff">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6666ff"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6600cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #663399">*</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6633cc"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">*&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333">با ازدواج، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش. (سینکالویس)</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia,Times New Roman,Times,Serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366"><SPAN style="COLOR: #6666ff">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660099">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633ff">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6666ff"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6600cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #663399">*</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6633cc"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">*&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><BR>روزهای ابری گلهای آفتاب گردان بلا تکلیفند ! مثل همه روزهای عمر من . </SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia,Times New Roman,Times,Serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366"><SPAN style="COLOR: #6666ff">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660099">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633ff">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6666ff"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6600cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #663399">*</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6633cc"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">*&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><BR>تو </SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN lang=fa><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333">دوست داشتنی هستی اگر</SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333">دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد</SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333"><SPAN style="FONT-FAMILY: Georgia,Times New Roman,Times,Serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366"><SPAN style="COLOR: #6666ff">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660099">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633ff">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6666ff"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6600cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #663399">*</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN><SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>*<SPAN style="COLOR: #6633cc"> *</SPAN> <SPAN style="COLOR: #660066">*</SPAN> * <SPAN style="COLOR: #6666cc">* </SPAN>* <SPAN style="COLOR: #660066">* </SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: #6633cc">*&nbsp;</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333">شاد کردن دلها چندان دشوار نیست . یک نوازش کوچک ، کلمه یا عبارتی ساده ، براستی که هریک به تنهائی ، کافی است تا روح لطیف آدمی را شاد کند</SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: #333333">&nbsp;بقیه در ادامه مطلب</SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>